Мінченко Сергій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Мінченко Сергій Іванович

МІ́НЧЕНКО Сергій Іванович (24. 01. 1974, м. Корсунь-Шевченківський Черкас. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2013), д-р габіліт. із правн. н. (2016). Закін. Нац. академію внутр. справ (Київ, 1997), де відтоді й працює: 2002–10 – заст. нач. з координації роботи регіон. відділ. Навч.-наук. ін-ту заоч. та дистанц. навч., від 2013 – проф. каф. кримінології та кримінал.-виконав. права; водночас від 2015 – проф. ВШ безпеки охорони праці (м. Катовіце, Польща). Наук. дослідження: регіон. особливості злочинності, забезпечення прав людини в оперативно-розшук. діяльності оператив. підрозділів МВС України, профілактика злочинності.

Пр.: Регіональні особливості злочинності: Посіб. К., 2005; Основи забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ: Навч.-метод. посіб. К., 2009 (спів­авт.); Теоретико-правові засади забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності оперативних підрозділів МВС України. К., 2012; Правова статистика: Підруч. К., 2014 (спів­авт.); Запобігання невиконанню судових рішень у контексті реформування кримінальної юстиції України // Наук. вісн. Дніпроп. ун-ту внутр. справ. 2015. № 2.

С. С. Чернявський

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
С. С. Чернявський . Мінченко Сергій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=67786 (дата звернення: 25.10.2021)