Міняйло Олександр Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Міняйло Олександр Семенович

МІНЯ́ЙЛО Олександр Семенович (15. 10. 1932, Полтава) – фахівець у галузі електроенергетики. Д-р тех. н. (2000), проф. (2002). Закін. Львів. політех. ін-т (1955). Працював 1955–63 на вироб-ві у м. Олександрія (Кiровогр. обл.); 1963–2014 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: 1984–91 – декан електроенергет. ф-ту, від 2000 – проф. каф. електр. станцій. Наук. дослідження: статичні тиристорні джерела реактив. потужності; режими роботи генераторів та влас. потреб електростанцій із синхрон. й асинхронізов. турбогенераторами; електромагнітні процеси.

Пр.: Атомные электрические станции: Учеб. пособ. К., 1990 (спів­авт.); Опреде­ление потерь от реактивной мощности в блоках с АСТГ // Энергетика и электрификация. 1994. № 6; Распределение активной и реактивной мощности между синхронными и асинхронизированными генераторами при работе последних в асинхронном режиме // Там само. 1996. № 1; Розподільні пристрої електричних станцій: Навч. посіб. Л., 2011 (спів­авт.); Автоматичний контроль режимів роботи турбогенераторів // Енергетика та електрифікація. 2013. № 4 (спів­авт.).

К. Б. Покровський


Покликання на статтю