Міранський Володимир Адольфович — Енциклопедія Сучасної України

Міранський Володимир Адольфович

МІРА́НСЬКИЙ Володимир Адольфович (01. 02. 1944, м. Іваново, РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1983). Держ. премія України в галузі н. і т. (2006), премія ім. М. Барабашова АН УРСР (1989). Закін. Київ. ун-т (1967). Працював 1967–69 в Ін-ті матеріалознавства АН УРСР; 1969–2001 – в Ін-ті теор. фізики НАНУ (обидва – Київ): від 1983 – пров. н. с. відділу високих густин енергій; від 2001 – проф. Ун-ту Зх. Онтаріо (м. Лондон, Канада). Основні напрями наук. досліджень: теорія елементар. часток; динаміка в квант. теорії поля; проблема генерації мас елементар. часток.

Пр.: Модем сильновзаимодействующих элементарных частиц: В 2 т. Москва, 1975; Dynamical electroweak symmetry breaking with large anomalous dimension and t quark condensate // Phys. Lett. B. 1989. Vol. 221 (спів­авт.); Dynamical Symmetry Breaking in Quantum Field Theory. Singapore, 1993; Catalysis of dynamical flavor symmetry breaking by a magnetic field in 2+1 dimensions // Phys. Rev. Lett. 1994. Vol. 73 (спів­авт.); Conformal phase transition in gauge theories // Phys. Rev. D. 1997. Vol. 55 (спів­авт.); Dynamics in the quantum Hall effect and the phase diagram of graphene // Phys. Rev. B. 2008. Vol. 78 (спів­авт.).

С. М. Перепелиця


Покликання на статтю