Мірна-Хільчевська Зінаїда — Енциклопедія Сучасної України

Мірна-Хільчевська Зінаїда

МІ́РНА-ХІЛЬЧЕ́ВСЬКА Зінаїда (12. 10. 1878, м. Городня, нині Черніг. обл. – 01. 04. 1950, Прага) – громадська діячка. Дружина І. Мірного. Закін. фельдшер. та зуболікувал. курси. Проживала з чоловіком у м. Умань (нині Черкас. обл.) і Чернігові, від 1910 – у Києві. Брала активну участь в укр. громад. житті, зокрема разом із С. Русовою працювала у Т-ві дит. садків, Т-ві охорони молодих жінок від затягнення їх у розпусту, неділ. і вечір. школах для дорослих; під час 1-ї світ. війни разом із Л. Старицькою-Черняхівською та Л. Шульгою – у Допомоговому ком-ті опіки над втікачами із зх. земель; активно пропагувала укр. книгу в освіт. т-вах. 1917 обрана чл. УЦР. Належала до Укр. жін. союзу, який 1917 видавав у Києві «Жіночий вістник» (дописувала до нього). Навесні 1920 разом із укр. урядом переїхала до м. Кам'янець-Подільський (нині Хмельн. обл.), де увійшла до новоствор. Нац. ради укр. жінок. Згодом мешкала у Берліні (засн. і голова філії Нац. ради укр. жінок), від 1924 – у Празі (голова Укр. жін. союзу). Була однією з провід. діячок укр. жін. руху, в серед. 1920-х і у 1930-х рр. вміщувала публікації відповід. тематики у часописі «Жіноча доля» (м. Коломия, нині Івано-Фр. обл.) та його альманахах, що виходили під різними назвами, а також у ж. «Нова хата», «Жінка» (обидва – Львів) та ін.; у розвідці «Історія жіночого руху на Придністрянській Україні» узагальнила свої спостереження над розвит­ком жін. руху. 1934 взяла участь у жін. конгресі в м. Станіслав (нині Івано-Франківськ), 1937 обрана чл. ради Світ. союзу українок.

Літ.: Рудницька М. Зінаїда Мірна (пам'яті великої громадянки) // Свобода. 1950, 29 лип.; Лащенко Г. Зінаїда Мірна // Наше життя. 1966. Ч. 1–5; Українські періодичні видання для жінок в Галичині (1853–1939 рр.): Анотований каталог. Л., 1996; Смоляр Л. Зінаїда Мірна // Українки в історії. К., 2004.

ДА: ЦДІА України у Львові. Ф. 327, оп. 1, спр. 26, арк. 1–8.

В. А. Передирій

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
В. А. Передирій . Мірна-Хільчевська Зінаїда // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=67825 (дата звернення: 25.10.2021)