Мірошниченко Євген Гордійович — Енциклопедія Сучасної України

Мірошниченко Євген Гордійович

МІРОШНИЧЕ́НКО Євген Гордійович (23. 02. 1939, м. Вітебськ, Білорусь) – літературознавець, журналіст. Канд. філол. н. (1980). Чл. НСЖУ (1969), СП РФ (2001). Міжнар. літ. премія ім. Ю. Долгорукого (2005). Закін. Одес. ун-т (1970). Працював у Микол. пед. ун-ті (1977–2005); доц. каф. філології Микол. міжрегіон. ін-ту Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна» (2005–15). Голова Микол. об'єдн. письменників (2010–11). Ред. г. «Кораблестроитель» (1966–71); відп. секр. г. «Ленінське плем'я» (1971–72); співзасн. літ.-мист. ж. «Соборная улица» (2012). Від 2004 – у г. «Южная правда», готує рубрику «Диалог культур». Автор літературозн., енциклопед. статей в УЛЕ, ЕСУ, словнику «Николаевцы 1789–1999: Энциклопедический словарь. Николаев, 1999», нарисів, рец., книг публіцистики і літ. критики.

Пр.: Я зачем-то съездил в Николаев…: Сб. лит.-краевед. очерков. 2001; Время и бремя культуры: Публицист. заметки, статьи, лит. критика. 2003; Чайка над лиманом: Беседы с писателями, статьи, заметки о книгах. 2005; Город и миф: Интервью, рец., культурол. тексты. 2007; Літературний Миколаїв: Путівник. 2008. Вип. 1; Живущие на перекрестке: Сб. культурол., истор.-лит. текстов, рец., интервью, эссе. 2011; Степная Эллада: Худож. образ Степного Причерноморья в прозе: Автор. очерки, рец. 2014; Читали ль вы?: Сб. очерков. 2016 (усі – Миколаїв).

О. К. Іванов


Покликання на статтю