Мірошніченко Валентина Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Мірошніченко Валентина Іванівна

МІРОШНІЧЕ́НКО Валентина Іванівна (05. 09. 1973, с. Адамівка Віньковец. р-ну Хмельн. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (2013). Закін. Кам'янець-Поділ. пед. ін-т (Хмельн. обл., 1995, спеціальність «історія»; 1996, спеціальність «практ. психологія»). Від 1996 працює у Нац. академії Держ. прикордон. служби України (Хмельницький): від 2013 – нач. каф. теорії та історії держави і права й приватно-правових дисциплін. Вивчає сучасні пед. системи, питання патріот., громадян. та духов. виховання, формування правової культури військовослужбовців, профес. компетентності особистості.

Пр.: Роль сімейного виховання у формуванні патріотичних почуттів дитини // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер. Педагогіка та психологія. 2014. Вип. 747; Підвищення правової культури офіцерів-прикордонників шляхом використання андрагогічного підходу // Там само. 2015. Вип. 798; Любов та духовність як визначальні категорії патріотичного виховання молоді // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. пр. Сіверськодонецьк, 2015. Вип. 1.

О. Ю. Андрощук


Покликання на статтю