Мірчук Іван — Енциклопедія Сучасної України

Мірчук Іван

МІРЧУ́К Іван (18. 06. 1891, м. Стрий, нині Львів. обл. – 02. 05. 1961, м. Мюнхен, Німеччина) – філософ, історик культури, громадський діяч. Чоловік М. Мірчук, батько І.-М. Мірчук-Ратич. Дійс. чл. НТШ (1938) й УВАН (1946), чл.-кор. Бавар. АН (1949). Закін. Стрий. г-зію (1909) і Віден. ун-т (1914), здобув докторат з філософії за працю «Кантівська теорія простору та неевклідова геометрія» (1915). У складі австро-угор. армії брав участь у 1-й світ. війні, 1916 демобілізов. після важкого поранення. Від 1919 мешкав на еміграції. 1921 захистив габілітац. працю «Метагеометрія та гносеологія» в УВУ у Празі (від 1946 – у Мюнхені), де відтоді й працював: від 1925 – проф. філософії, 1947–48, 1950–55, 1956–61 – ректор; водночас 1926–30 – дослідник, 1931–45 – дир. Укр. наук. ін-ту в Берліні; 1946–61 – голова УВАН; 1949–61 – голова істор.-філос. секції НТШ. Зробив знач. внесок у орг-цію діяльності укр. навч. закладів, наук. і культур. установ у еміграції. Автор праць з філософії та історії культури укр. народу, виданих франц., чес., англ. і нім. мовами, багатьох публікацій у періодиці. 2019 В. Білецька захистила дис. на здобуття наук. ступ. канд. філос. н. «Іван Мірчук як історик української філософії: європейський контекст».

Пр.: Der zwiete Kongress der polnischen Philosophen in Warschau. Berlin, 1928; Y. S. Skoworoda – ein ukrainischer Philоsoph der 18-tem Jahrhundert. Berlin, 1928; Tolstoy und Skoworoda – zwei Typen. Berlin, 1929; Світогляд українського народу. Прага, 1942; Die Ukrainische Kultur in geschitlichen Werden. Berlin, 1944; Ukraine and its people. Munich, 1949; «Братання» слов'янських народів на тлі большевицької дійсності // Укр. зб. 1955. № 3; Geschichte der ukrainischen Kultur. München, 1957; Історія української культури. Л., 1994.

Літ.: Кульчицький О. Професор Іван Мірчук – філософ української духовності // Визв. шлях. 1956. № 10; Руд­ницький Яр. Пам'яті ректора УВУ // Свобода. 1961, 23 трав.; Збірник на пошану Івана Мірчука (1891–1961). Мюнхен, 1974; Яріш В. Професор д-р Іван Мір­чук – амбасадор української культури // Українці в Берліні. 1918–45. Торонто, 1996; Наукова спадщина Іва­на Мірчука зберігає свою цінність // Свобода. 2005, 1 лип.; Зимомря М. Іван Мірчук – вчений, організатор освіти, громадський діяч // Стрийщина: історія в іменах. Кн. 2. Стрий, 2012.

М. І. Зимомря


Покликання на статтю