Міселюк Омелян Гервасійович — Енциклопедія Сучасної України

Міселюк Омелян Гервасійович

МІСЕЛЮ́К Омелян Гервасійович (08. 08. 1904, с. Мизове, нині Старовижів. р-ну Волин. обл. – 19. 12. 1989, Київ) – фахівець у галузі фізики та техніки напівпровідників. Д-р фіз.-мат. н. (1964), проф. (1968). Премія РМ СРСР (1983). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Київ. ІНО (1929). Працював 1934–41 та 1946–60 в Ін-ті фізики АН УРСР: 1938–41 – в. о. дир., 1953–58 – заст. дир. з наук. роботи, 1951–53 та 1958–60 – зав. спец. лаб.; 1960–72 – зав. відділу електр. і гальваномагніт. властивостей напівпровідників, 1960–67 – заст. дир. з наук. роботи, 1973–89 – ст. н. с.–консультант Ін-ту напівпровідників АН УРСР (обидва – Київ). Одним з перших розпочав вивчати фотогальванічні ефекти у напівпровідниках. Під його кер-вом створ. перші у СРСР установки з вирощування атомар. напівпровідників (1952); разом з учнями встановив низку нових їхніх властивостей, що дозволило розробити значну кількість напівпровідник. приладів. Встановив багато важливих закономірностей акусто-електрон. явищ у напівпровідниках, розробив нові технології отримання високоякіс. напівпровідник. матеріалів.

Пр.: Фотоэлектрическое автоблоки­ровочное устройство к прессам с от­­кры­тыми и полуоткрытыми штампами ФЭБ-1. К., 1951; Захват и прилипание электронов на положительно заряжен­ных атомах теллура в германии // ФТТ. 1963. Т. 5, вып. 3 (спів­авт.); Акустоэлек­трические свойства метагармоната лития // УФЖ. 1979. Т. 24, № 7 (спів­авт.); Анизотропия упругих и пьезоэлектри­ческих свойств кристалов метагарманата лития // Кристаллография. 1985. Т. 30, № 6 (спів­авт.).

В. М. Томашик


Покликання на статтю