Місечко Ольга Євгенівна — Енциклопедія Сучасної України

Місечко Ольга Євгенівна

МІСЕ́ЧКО Ольга Євгенівна (15. 02. 1960, м. Моспине, нині Донец. міськ­ради) – педагог. Д-р пед. н. (2011), проф. (2013). Закін. Житомир. пед. ін-т (1981), де й працює від 1985 (нині ун-т): 1999–2004 – декан ф-ту іноз. мов, від 2011 – проф. каф. іноз. мов та інновац. технологій навчання. 1981–85 учителювала. Водночас викладала англ. мову в приват. навч. закладах Житомира: 1992–2001 – в Ін-ті підприємництва та сучас. технологій, 1999–2004 – Ін-ті муніцип. менеджменту й бізнезу, 2004–07 – Європ. ун-ті менеджменту й бізнесу. Наук. дослідження: пед. методологія, історія та теорія профес. пед. освіти, зокрема підготовки вчителів іноз. мов; міжкультурна комунікація; мультилінгвізм.

Пр.: Методика навчання англійської мови в середній школі: Навч. посіб.-практикум. Ж., 2002; Формування системи фахової підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (початок XX ст. – поч. 1960-х років). Ж., 2008; Розвиток професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: проблемні завдання: Навч. посіб. Ж., 2010 (спів­авт.); Вітчизняна традиція творення культуроцентричного підручника англійської мови: досвід радянського періоду // Пробл. сучас. підручника: Зб. наук. пр. К., 2015. Вип. 15, ч. 2.

Л. В. Дайнюк


Покликання на статтю