Місто людей кіммерійських — Енциклопедія Сучасної України

Місто людей кіммерійських

МІ́СТО ЛЮДЕ́Й КІММЕРІ́ЙСЬКИХ – згадане Геродотом у поемі «Одіссея» поселення у Північному Причорномор'ї. Під час археол. дослідж. у 2-й пол. 20 ст. на тер. пд. степ. частини України виявлено залишки числен. поселень сабатинівської культури доби пізньої бронзи 15–13 ст. до н. е. зі склад. плануванням та кам'яним домобудівництвом, що нагадують міста Мікен. Греції цього періоду. Одне з найбільших – укріплене поселення-місто Дикий Сад. Воно складалося з центр. «цитаделі», «передмістя» та «посаду», захищених окремими двома валами та ровами, мало виділені сушильні для зерна та бронзоливарні майстерні в околицях. Проведені дослідж. дають підстави вважати Дикий Сад археол. відповідником існуючим у стародав. ахейців відомостям про місто у цих краях, яке Гомер назвав М. л. к.

Літ.: Тереножкин А. И. Киммерийцы. 1976; Черняков І. Т. «Дикий Сад», Гомер, Геродот, Троя, ахейці та кіммерійці (коментар одного археологічного відкриття в Україні) // Пр. Центру пам'яткознавства: Зб. наук. пр. 2010. № 17 (обидві – Київ).

І. Т. Черняков


Покликання на статтю