Киевский весник — Енциклопедія Сучасної України

Киевский весник

«КИ́ЕВСКИЙ ВЕ́СТНИК» – газета. Засн. у січні 1978 Київ. міськкомом КПУ як «Прапор комунізму», від 1990 – сучасна назва. Видавець – ТОВ «Редакція газети “Киевский вестник”» (від 1995). Виходить тричі на тиждень укр. та рос. мовами; наклад 160 тис. прим. Публікує матеріали сусп.-політ. характеру, висвітлює міжнар. новини, низку статей присвяч. соціаліст. минулому України, ролі КПУ у житті УРСР. Виступає за реалізацію програм. ідей КПУ, які пов'язані із соц. захистом прав людини. Осн. рубрики: «В Верховной Раде», «Позиция Компартии», «Слово лидера», «Международная жизнь», «Точка зрения», «Новейшая история», «Зарубежная пресса». Темат. сторінки: «Газета – читатель», «Страница ветерана», «Сатирическая корзинка», «Эскулап», «Наш сад», «Обзор читательской почты». Гол. ред. – В. Корчак (від 2007).

О. О. Шилін


Покликання на статтю