Кіевский курьеръ — Енциклопедія Сучасної України

Кіевский курьеръ

«КІ́ЕВСКІЙ КУРЬЕ́РЪ» – громадсько-політична і літературна газета. Виходила щоденно у вересні–листопаді 1907. Ред.-видавці – С. Крупков (№ 1), І. Добровольський (№ 2–34), П. Куманов (№ 35–67). Підтримувала діяльність т-ва «Просвіта», вид. часописів «Україна» та «Світова зірниця». Виступала проти цензур. заборони постановки в Києві п'єс «Каїн» Дж. Байрона, «Натан Мудрий» Ґ. Лессінґа, «Сава» і «Життя людини» Л. Андреєва. Рубрики: «Обзоръ печати», «Из жизни партій», «Хроника внутренней жизни», «Театръ и музыка», «Областной отдѣлъ (жизнь уѣздов)», «Торгово-промышленный отдѣлъ», «Хроника и заметки о жизни Кіева», «Телеграммы», «Реклама». Публікувала також твори укр. письменників, зокрема В. Винниченка («Великий Молох»), М. Коцюбинського («Сміх», «Він іде»).

Літ.: Антонченко Т. В. Періодична преса 1905–1907 рр. як джерело вивчення суспільно-політичної історії України // Вісн. Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України. К., 2003. Вип. 4; Волобуєва А., Сидоренко Н. Формування преси Києва (1835–1918). К., 2011.

С. М. Горбань


Покликання на статтю