Міхнов Сергій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Міхнов Сергій Дмитрович

МІХНО́В Сергій Дмитрович (08. 10. 1860, Київ – 03. 08. 1924, м. Липецьк, РФ) – акушер-гінеколог. Закін. природн. відділ фіз.-мат. ф-ту С.-Петербур. ун-ту (1883) та Військ.-мед. академію в С.-Пе­тербурзі (1886), де відтоді й працював ординатором акушер.-гінекол. клініки. 1889 захистив дис. «Къ вопросу о заболѣваніи фаллопіевыхъ трубъ и яични­ковъ въ патологоанатомическомъ и клиническомъ отношеніи» і здобув ступ. д-ра медицини. Від 1900 – асист. каф. акушерства і жін. хвороб Жін. мед. ін-ту (С.-Петербург). 1903–18 – зав. каф. акушерства, жін. та дит. хвороб Юр'єв. ун-ту (нині м. Тарту, Естонія); від 1918 – зав. каф. акушерства та гінекології Воронез. ун-ту (РФ). Першим у Рос. імперії описав рак фаллопієвих труб. Запропонував оригінал. теорію механізму пологів. Уклав «Систематическій указатель русской акушерско-гинекологической литературы от ея возникновенія до 1901 года» (Юрьевъ, 1909).

Пр.: Случай первичнаго рака фаллопіевой трубы. С.-Пе­тербургъ, 1891; О задержаніи плодныхъ оболочекъ в те­рапевтическомъ отношеніи. С.-Пе­тер­бургъ, 1897; Къ вопросу объ этіологіи эклампсіи на основаніи клиническихъ данныхъ. С.-Пе­тербургъ, 1899; О цѣли­тельной силѣ природы. С.-Петербургъ, 1904; О женщинѣ съ біологической точки зрѣнія. Юрьевъ, 1904; Консервативная міомектомія при беременности. С.-Пе­тербургъ, 1905; Къ ученію о меха­низмѣ родовъ. Юрьевъ, 1909.

Літ.: Селицкий С. Памяти профессора С. Д. Михнова (1860–1924) // Журн. акушерства и жен. болезней. 1929. Т. 40, кн. 7–8; Покровский В. А. С. Д. Михнов – первый профессор акушерства и гинекологии в Воронеже // Вопр. охраны ма­теринства и детства. 1968. Т. 14, № 12.

С. І. Ціхун

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю