Міхновський Дмитро Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Міхновський Дмитро Костянтинович

МІХНО́ВСЬКИЙ Дмитро Костянтинович (01. 10. 1902, с. Новий Коврай Золотоніс. пов. Полтав. губ., нині Першотравневе Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – 08. 06. 1984, Київ) – вчений-генетик, селекціонер. Канд. біол. н. (1946). Учасник 2-ї світ. війни. Закiн. Київ. вет.-зоо­тех. iн-т (1925), Всесоюзні курси вівчарів-бонітерів при дослід. станції «Асканія-Нова» (нині Чап­лин. р-ну Херсон. обл., 1929). Відтоді працював на опор. пункті ВАСГНІЛ з вівчарства (с. Петров­ське Чутiв. р-ну, нині Полтав. обл.); 1946–55 – у підрозділах Наркомзему і Мін-ва с. госп-ва УРСР; 1956–59 – заст. дир. Київ. обл. н.-д. станції з тваринництва «Терезине» (Білоцерків. р-н); 1959–82 – доц. каф. свинарства, вівчарства та птахівництва Укр. с.-г. академiї (Київ). У 1930-і рр. генетично обґрунтував систему гетероген. розведення смушк. овець сокільс. породи для попередження хроніч. тимпаніту ягнят. Вивів гірськокарп. породу овець. Обґрунтував еволюцію типів вовнового покриву овець на основі першочерг. використання рецесив. мутацій однорідності вовни в ареалах давньої культури вівчарства Близького Сходу. Завдяки вивченню закономірностей вовноутворення у тонкорун. овець за сезонами року і в зв'язку зі суягністю та лактацією маток розробив метод попередження дефектності вовни зближенням строків стрижки і ягніння маток. Займався при­йомами пром. схрещування у вівчарстві для одержання кросбред. вовни в Україні. Автор розділів «Годівля і використання тварин» і «Породи та особливості розведення тварин» у кн. «Спеціальне тваринництво» (К., 1972).

Пр.: Справочник бригадира-чабана. К., 1940; Вівчарство: Підруч. Х., 1951; Учебник по овцеводству для трехлетних агрозоотехнических курсов. К., 1955; Пiдвищення вовнової продуктивностi овець. К., 1955; Овцеводство: Пособ. для зоотехников колхозов и совхозов. К., 1958; Генетичні особливості селекції напівгрубововнових і цигайгірських помісей // Генетика і селекція. К., 1969; Вівчарство. К., 1971 (спів­авт.).

Літ.: Штомпель М. В. Міхновський Дмитро Костянтинович (1902–1984) // Вчені-селекціонери у тваринництві. Кн. 1. К., 1997.

М. В. Штомпель


Покликання на статтю