Міцай Юрій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Міцай Юрій Миколайович

МІЦА́Й Юрій Миколайович (08. 02. 1950, Сімферополь) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1994). Закін. Харків. ун-т (1971). Працював 1972–75 у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР (Харків); 1975–98 – у Сімфероп. ун-ті: 1992–98 – проф. каф. експерим. фізики; від 1998 – зав. каф. інформатики Ялтин. ін-ту менеджменту, проф. каф. інформатики й інформ. технологій Гуманітарно-пед. академії (Ялта) Таврій. ун-ту. Осн. напрям дослідж. – проб­леми релаксації ліній. і неліній. збуджень у магнітоупорядк. середовищах. Наук. інтереси стосуються також космогонії, інформатики та математики.

Пр.: К теории неоднородных туннельных контактов // ЖЭТФ. 1974. Т. 66, вып. 3; Динамическое торможение доменной границы в ромбическом ферромагнетике // Там само. 1984. Т. 87, вып. 1; Effect of pressure on magnetic states of easy-plane antiferromagnets // Acta Physica Ponica A. 1997. Vol. 91, № 6; Фазовая диаграмма двухосного сильно анизотропного ферромагнетика и спектры связанных магнитоупругих волн // ФНТ. 2000. Т. 26, № 3 (спів­авт.); Математическая модель квантового измерения // Вісн. Харків. політех. ін-ту. Інформатика та моделювання. 2012. № 38 (спів­авт.).

Л. А. Васильєвих


Покликання на статтю