Міцик Володимир Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Міцик Володимир Юхимович

МІ́ЦИК Володимир Юхимович (25. 05. 1925, с-ще П'ятихатки, нині місто Дніпроп. обл.) – ветеринарний лікар. Батько Н. Притульської. Д-р біол. н. (1965), проф. (1969). Засл. діяч н. і т. України (1995). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1978). Держ. нагороди СРСР. Закін. Дагестан. с.-г. ін-т (м. Махачкала, РФ, 1950). У 1953–55 працював у Київ. вет. ін-ті; 1955–63 – заст. дир. Прикарп. с.-г. дослід. станції (Івано-Франківськ), зав. лаб. Укр. НДІ фізіології та біохімії с.-г. тварин (Львів); 1963–74 – зав. лаб. хімії і фіз.-хім. дослідж. Укр. НДІ м'ясної й молоч. пром-сті (Київ); 1974–99 – проф., зав. каф. товарознавства та експертизи продовол. товарів Київ. торг.-екон. ун-ту. Від 1999 – на пенсії. Наук. дослідження: вивчення та застосування мікроелементів у с. госп-ві, підвищення поживності кормів; вирішення проблем залучення нових джерел білка тварин., рослин., мікробіол. походження до харч. раціону людини; розроблення наук.-практ. засад комплекс. переробки парного м'яса та крові забій. тварин для створення лікув.-профілакт. харч. продуктів, способів використання фермент. препаратів у м'ясній пром-сті.

Пр.: Использование крови, мясных субпродуктов и молочного белка при производстве колбасных изделий. Москва, 1972; Мясные продукты с использованием белков растительного происхождения: Учеб. пособ. К., 1980; Новые виды продуктов из парного мяса: Учеб. пособ. К., 1984; Увеличение сырьевых ресурсов для производства мясных продуктов. К., 1990; Рациональное питание и пищевые продукты. К., 1993 (усі – спів­авт.).

Н. В. Притульська

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
Н. В. Притульська . Міцик Володимир Юхимович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=67997 (дата звернення: 25.10.2021)