Міцкевич Борис Ферапонтович — Енциклопедія Сучасної України

Міцкевич Борис Ферапонтович

МІЦКЕ́ВИЧ Борис Ферапонтович (17. 03. 1925, Вінниця – 12. 11. 2003, Київ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1974), проф. (1991). Держ. премія України у галузі н. і т. (1998). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1951). Працював 1951–53 в експедиції № 2 спец. упр. «Єнисейбуд» МВС СРСР; 1953–55 – у Пн. геол.-розв. упр. тресту «Сибкольорметрозвідка» Мін-ва кольор. металургії СРСР; 1955–69 – в Ін-ті геол. наук АН УРСР: 1967–69 – зав. відділу геохімії; 1969–2003 – в Ін-ті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ та Держком­геології України (обидва – Київ): 1969–90 – зав. відділу регіон. геохімії, 1990–2003 – наук. консультант. Водночас 1972–75 викладав у Київ. ун-ті. Наук. дослідження: геохімія та аналіт. хімія рідкіс. елементів, геохім. методи пошуків рудних родовищ.

Пр.: Геохімічні методи розшуків та умови їх застосування на Україні та в Мол­давії. 1965; Геохімічні ландшафти Українського щита. 1971; Редкие щелочные металлы в породах Украины. 1976 (спів­авт.); Бериллий в зоне гипергенеза. 1977 (спів­авт.); Физико-химические условия формирования экзогенных ореолов и потоков рассеяния бериллия. 1984 (спів­авт.); Редкие элементы Украинского щита. 1986 (спів­авт.); Геохимия карбонатитов Украинского щита. 1992 (спів­авт.); усі – Київ.

Д. Є. Макаренко, Д. С. Черниш


Покликання на статтю