Мішенін Іван Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Мішенін Іван Дмитрович

МІШЕ́НІН Іван Дмитрович (09. 02. 1899, м. Маріуполь, нині Донец. обл. – 11. 08. 1974, Мінськ) – лікар-терапевт. Д-р мед. н. (1941), проф. (1964), акад. АН Білорус. РСР (1966). Засл. діяч н. Білорус. РСР (1964). Держ. нагороди СРСР. Закін. Донський ун-т (м. Ростов-на-Дону, РФ, 1921), де й працював. Від 1931 – в НДІ праці, 1933–35 – в Ін-ті травматології і переливання крові (обидва – Ростов-на-Дону); 1935–38 – у Ростов. мед. ін-ті; 1938–40 – зав. каф. факультет. терапії Дагестан. мед. ін-ту (Махачкала); 1941–46 – консультант евакошпиталів у Даге­стані; 1946–49 – заст. дир. з наук. роботи та зав. терапевт. відділ. лікарні Рад. Червоного хреста в Тегерані; 1949–74 – зав. каф. внутр. хвороб Мінського мед. ін-ту. Наук. дослідж. присвяч. питанням внутр. патології. Розробив і запровадив методи пальпації печінки, визначення наявності вільної рідини в черев. порожнині, лікування серц. недостатності, підшкір. трансфузій крові.

Пр.: К механизму действия сероводорода (Сообщение I. Динамика газов крови при острой интоксикации H2S) // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1938. Т. 5, вып. 5–6; К механизму действия сероводорода (Сообщение II. Изменение каталазы при остром отравлении сероводородом) // Там само. Т. 6, вып. 4; Лечение острых сероводородных отравлений // Там само; Рефлекторный принцип в лечении сердечной недостаточности // Здравоохранение Белоруссии. 1957. № 2; Физиология и патология сердечно-сосудистой системы // Респ. межвед. науч. темат. сб. Минск, 1969; О патогенезе гиперхолестеринемии // Докл. АН Белорус. ССР. 1970. Т. 14, № 9 (спів­авт.); Актуальные вопросы ревматизма // Респ. межвед. сб. науч. работ. Минск, 1972.

Літ.: Профессор И. Д. Мишенин: (К 70-летию со дня рождения) // Здравоох-ранение Белоруссии. 1969. № 4; Памяти Ивана Дмитриевича Мишенина // Там само. 1975. № 1.

В. М. Лебедєва


Покликання на статтю