Мішківська Тетяна Андріївна — Енциклопедія Сучасної України

Мішківська Тетяна Андріївна

МІШКІ́ВСЬКА Тетяна Андріївна (січень 1898, м. Кременець Волин. губ., нині Терноп. обл. – 20. 09. 1937, Київ) – мистецтвознавець. Дружина Силь-вестра, мати Ігоря Магур. Навч. на етногр. відділі Київ. археол. ін-ту (1922–24) у Ф. Шміта, О. Новицького, В. Данилевича, Д. Щер-баківського, М. Біляшівського, на істор. відділ. Київ. ІНО (до 1927), стажувалася (1924–26) та навч. в аспірантурі худож. відділу (1927–30) Всеукр. істор. музею ім. Т. Шевченка. Захистила промоційну наук. роботу «Маляри з кріпаків на Україні» (1933). Досліджувала укр. нар. декор.-ужитк. мист-во (ст. «Настінні розписи у містечку Козині на Білоцерківщині», «Огляд літератури про розпис селянських хат», обидві – 1930; «Мотив безконечника в українській писанці», «Українська писанка та стан її вивчення», «Полтавський шитий рушник», «Полтавські килими», усі – неопубл.), образотворче мист-во («Портрети з Вишневецького замку», неопубл.; «Художник А. П. Лосенко та його твори у Всеукраїнському історичному музеї ім. Т. Шевченка», 1931; «Малярство художників-кріпаків», 1932), арх-ру («Садиба Покорщина у містечку Козельці», «Характерні риси в українському будівництві, що відокремлюють його від будівництва інших країн…», «Вишневецький замок», «Архітект Шедель», усі – неопубл.). Авторка рец. на розвідки Д. Щербаківського, А. Лебедєва, Л. Вейзер. Праці М. ґрунтуються на поглибленому вивченні музей. колекцій та архів. джерел, матеріалах польових дослідж.

Літ.: Найден О., Ходак І. Квітка на комині. Настінні розписи Уманщини першої половини ХХ століття. Історія, семантика, образи. К., 2013; Ткаченко В. Мистецтвознавчі аспекти дослідження писанкарства в архівній спадщині Т. Мишківської // Наук. зап. з укр. історії. 2014. Вип. 35; Яненко А. С. Підготовка музейних працівників в аспірантурі Все­українського історичного музею ім. Т. Ше­вченка у другій половині 1920-х – на початку 1930-х рр. // Сіверщина в історії України. 2015. Вип. 8; Студенець Н. З історії київської мистецтвознавчої школи: Тетяна Мишківська // Мистецтвозн. зап. 2015. Вип. 27.

Н. В. Студенець


Покликання на статтю