Міщенко Анатолій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Міщенко Анатолій Іванович

МІ́ЩЕНКО Анатолій Іванович (01. 02. 1938, с. Красна Яруга Бєлгород. обл., РФ – 29. 02. 1988, Харків) – фахівець у галузі двигунобудування. Д-р тех. н. (1987). Закін. Харків. автомоб.-дорож. ін-т (1962). Працював у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР (Харків, 1962–63); Харків. автомоб.-дорож. ін-ті (1963–76); Ін-ті проблем машинобудування АН УРСР (Харків, від 1976): ст. н. с., 1979–88 – зав. відділу поршн. двигунів. Наук. дослідження: використання водню для автомоб. двигунів; способи орг-ції робочих процесів ДВЗ на водні; системи паливоподачі й акумулювання водню. Створив експерим. зразки бензоводн. автомобілів та водн. автонавантажувача.

Пр.: К вопросу выбора типа гидрида для автомобильного аккумулятора водорода // Автомоб. пром-сть. 1980. № 9 (спів­авт.); Оптимизация работы поршневого ДВС на водороде // Вопр. атом. науки и техники. 1982. Вып. 3 (спів­авт.); Применение водорода для автомобильных двигателей. К., 1984; Новый способ работы поршневого двигателя с искровым зажиганием на водороде // Вопр. атом. науки и техники. 1987. Вып. 3 (спів­авт.); Применение водорода для двигателей автомобильного транспорта // Атомно-водород. энергетика и технология: Сб. ст. Москва, 1988. Вып. 8 (спів­авт.).

В. Д. Савицький


Покликання на статтю