Міщенко Віктор Олегович — Енциклопедія Сучасної України

Міщенко Віктор Олегович

МІ́ЩЕНКО Віктор Олегович (04. 08. 1952, Харків) – фахівець у галузі математичного і комп'ютерного моделювання. Канд. фіз.-мат. (1980), д-р тех. (2012) н., проф. (2016). Закін. Харків. ун-т (1974), де від 1980 й працює: від 2013 – проф. каф. моделювання систем і технологій. Наук. дослідження: методи дискрет. особливостей у задачах матем. фізики, параметрич. представлень гранич. псевдодиференц. операторів Ю. Ганделя у 3D задачах дифракції електромагніт. хвиль на пласкопаралел. структурах, програм. реалізації подіб. методів та оцінки якості наукоєм. комп'ютер. моделювання у заг. випадку; розроблення і якість програм. систем.

Пр.: Обобщенная спектральная матрица и обратная задача для несамосопряженного абстрактного гиперболического дифференциального оператора // Докл. АН УССР. Сер. А. 1977. № 11; Энергетический анализ программного обеспечения с примерами реализации для Ада-программ. Х., 2007; Компьютерное моделирование характеристик схем программных систем // Радиоэлек­трон. и компьютер. системы. 2010. № 5; Термодинамический подход к моделированию процесса роста надежности ПС с учетом «вторичных дефектов» // Вісн. Харків. ун-ту. 2015. Вип. 27.

В. В. Федоренко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
В. В. Федоренко . Міщенко Віктор Олегович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=68054 (дата звернення: 25.10.2021)