Міщенко Володимир Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Міщенко Володимир Сергійович

МІ́ЩЕНКО Володимир Сергійович (05. 08. 1936, Київ) – економіст. Канд. геол.-мінерал. (1966), д-р екон. (1990) н., проф. (2003). Держ. премія України в галузі н. і т. (2013). Закін. Київ. ун-т (1958), де відтоді й працював; 1961–68 – в Ін-ті геол. наук АН УРСР (Київ); 1971–77 – в Ін-ті геотех. механіки АН УРСР (Дніпропетровськ, нині Дніпро); від 1977 – у Раді по вивченню продуктив. сил України: 1990–2010 – зав. відділу екон. проблем використання мінерал.-сировин. ресурсів та охорони надр; від 2010 – гол. н. с. Ін-ту економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ (обидва – Київ). Наук. дослідження: економіка мінерал.-сировин. бази, розроблення довгострок. прогнозів використання мінерал. ресурсів.

Пр.: Минерально-сырьевой комплекс Украинской ССР. К., 1987; Шляхи вирішення проблеми стійких органічних забруднювачів в Україні. К., 2005 (спів­авт.); Організаційно-економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення. К., 2009 (спів­авт.); Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду. К., 2012 (спів­авт.); Генеза та поступ національного фінансового господарства // Вісн. НБУ. 2014. № 3; Зміцнення бази екологічного оподаткування в Україні: методологія і практика // ЕУ. 2016. № 3.

Б. О. Горлицький


Покликання на статтю