Міщенко Дмитро Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Міщенко Дмитро Анатолійович

МІ́ЩЕНКО Дмитро Анатолійович (20. 04. 1982, м. Мелітополь Запоріз. обл.) – економіст. Канд. екон. н. (2009), д-р н. з держ. упр. (2014). Закін. Таврій. агротех. ун-т (Мелітополь, 2004), Класич. приват. ун-т (Запоріжжя, 2005), Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування (Рівне, 2013). Від 2004 працював у Гуманітар. ун-ті «Запоріз. ін-т держ. та муніципал. упр.»; 2005–11 – у Класич. приват. ун-ті; від 2011 – у Дніпроп. фінанс. академії (нині Дніпро): від 2014 – проф. каф. фінансів; від 2015 – проф. однойм. каф. Ун-ту митної справи та фінансів (Дніпро). Наук. дослідження: механізми держ. регулювання інституц. середовища в с.-г. комплексі, вплив інституц. чинників на формування й розвиток механізму господарювання та різних структур с.-г. комплексу.

Пр.: Організаційні та інституційні механізми державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України: оцінка, ефективність, методологічні основи. Д., 2012; Роль держави у вдосконаленні пріоритетних напрямів підтримки аграрного сектора економіки України // Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 2; Роль інституційних перетворень у процесі державного регулювання сільськогосподарського комплексу України // Економіка та держава. 2013. № 9; Механізми державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки України: теорія та методологія. Дн., 2014; Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation. Vol. 1. Nürnberg, 2014 (спів­авт.).

О. О. Марценюк


Покликання на статтю