Міщенко Євген Фролович — Енциклопедія Сучасної України

Міщенко Євген Фролович

МІ́ЩЕНКО Євген Фролович (Мищенко Евгений Фролович; 09. 03. 1922, с. Хотіловка, нині Владимир. обл., РФ – 20. 07. 2010, Москва) – російський математик. Д-р фіз.-мат. н. (1959), акад. РАН (1984). Ленін. премія (1962), премія ім. М. Крилова АН УРСР (1981, разом з А. Самойленком і А. Мартинюком за розроблення аналіт. і якіс. методів неліній. механіки), Держ. премія РФ (1996), Ломоносов. премія Моск. ун-ту (2001). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові та держ. нагороди СРСР і РФ. Закін. Моск. ун-т (1951), де від 1953 й викладав. Працював 1953–2010 у Матем. ін-ті РАН (Москва), де пройшов шлях від м. н. с. до гол. н. с. відділу диференціал. рівнянь, водночас 1959–94 – заст. дир. з наук. роботи. Гол. ред. вид. «Труды Математического института» (1987–2010). Наук. дослідження: топологія, теорії звичай. диференціал. рівнянь, коливань, оптимізації та ігор. Співавтор низки статей в укр. наук. журналах і збірниках, зокрема «О некоторых вопросах теории релаксационных колебаний» («Труды Всесоюзной конференции по нелинейным колебаниям, Кацивели, 1977», К., 1979), «Явления параметрической буферности в системах параболических и гиперболических уравнений с малой диффузией» (1998, т. 50, вып. 1), «Об одной бифуркации в релаксацио-нных системах» (2008, т. 60, вып. 1; обидві надрук. в «Українському математичному журналі»), «Хаотическая буферность и ее математические модели» («Нелінійні коливання», 2007, т. 10, № 1).

Пр.: Математическая теория опти­мальных процессов. 1961 (спів­авт.); Дифференциальные уравнения с малым параметром и релаксационные колебания. 1975 (співавт.); Задача уклонения от встречи в критическом случае. 1983; Периодические движения и бифуркаци­он­ные процессы в сингулярно возмущен­ных системах. 1995 (спів­авт.); Асимптотические методы исследования перио­дических решений нелинейных ги­пер­болических уравнений. 1998 (спів­авт.); Автоволновые процессы в нелиней­ных средах с диффузией. 2005 (спів­авт.); усі – Москва.

Літ.: Аносов Д. В., Болибрух А. А. К 80-летию Е. Ф. Мищенко // Тр. Матем. ин-та РАН. Москва, 2002. Т. 236; Па­­мяти Е. Ф. Ми­­щенко // УМН. 2010. Т. 65, № 4.

В. І. Горбачук


Покликання на статтю