Міщенко Іван Полікарпович — Енциклопедія Сучасної України

Міщенко Іван Полікарпович

МІ́ЩЕНКО Іван Полікарпович (18(30). 06. 1894, Таврій. губ. – 1970) – патофізіолог. Д-р мед. н. (1938). Закін. Київ. ун-т (1919). Від 1922 працював у Харків. мед. ін-ті; водночас – зав. експерим.-біол. відділу, 1937–38 – дир. Укр. рентґенорадіол. ін-ту (нині Ін-т мед. радіології НАМНУ, Харків); від 1950 – зав. каф. патол. фізіології Самарканд. мед. ін-ту (Узбекистан). Вивчав проблеми лікування злоякіс. новоутворень та біол. дію іонізуючого випромінювання.

Пр.: Влияние рентгеновских лучей на эритропоэз // Эксперим. и клин. рентгенология. 1928. Вып. 2; Некоторые данные о влиянии рентгеновских лучей на функцию ретикулоэндотелиальной системы // Вест. рентгенологии. 1929. Т. 7, № 6; О применении пролана при экспериментальной злокачественной опухоли // Вопр. онкологии. 1935. Т. 7 (спів­авт.); О процессах синтеза и анализа в раковом организме по данным азотистого обмена. Х., 1940.

О. В. Масіч


Покликання на статтю