Міщенко Ірина Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Міщенко Ірина Іванівна

МІ́ЩЕНКО Ірина Іванівна (06. 08. 1962, Вільнюс) – мистецтвознавець. Чл. НСХУ (1992). Засл. працівник культури України (2003). Канд. мистецтвознавства (2009). Закін. Київ. худож. ін-т (1986). Працювала у Чернів. ХМ: 1988–95 – зав. відділу образотвор. мист-ва, 1995–2003 – заст. дир. з наук. роботи; від 2003 – у Київ. ін-ті декор.-приклад. мист-ва і дизайну: 2003–04 – кер. навч. відділу, 2006–15 – зав. каф. теорії та історії мист-ва, від 2015 – проф. цієї ж каф. Організаторка конф. (2003–16), муз. експозицій та кураторка виставок сучас. художників України, зокрема Всеукр. трієнале абстракт. мист-ва «ART-AKT» (2010, 2013), авторка атрибуцій творів. Уклала каталоги «Триптих. Г. Горбатий, І. Салевич, М. Єлісоветій», «Клуб Українських митців (КУМ)» (обидва – 1989), «Каталог виставки творів Копельмана Леона Озіасовича» (1994), «Одарка Киселиця. Живопис», «Петро Яковенко» (обидва – 1997), «Ілько Поп'юк» (2003), «АRТ-АКТ» (2010; 2013), «Іван Салевич. Скульптура» (2010; усі – Чернівці), «Живопис. Василь Ковалюк» (2006), «Витинанка» (2010), «Хмільний димар» (2015; усі – Київ); енциклопед. довідник «Митці Буковини» (1998, т. 1, спів­авт.); альбоми «Орест Криворучко» (2006), «Володимир Воронюк. Живопис» (2011; усі – Чернівці). Авторка публікацій з історії образотвор. мист-ва України та Буковини, питань сучас. мист-ва, статей до вид. «Звід пам'яток історії та культури України», «Шевченківська енциклопедія», ЕСУ.

Пр.: Мистецький процес на Буковині кінця ХІХ – поч. ХХ ст. у контексті українсько-австрійських культурних взаємин // Укр.-австр. культурні взаємини 2-ї пол. 19 – поч. 20 ст. К.; Чц., 1999; Євзебій Ліпецький. Мистець і особистість. Чц., 2004; Тенденції культурно-мистецького розвитку Буковини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (до 1940 р.) // Художня культура. Актуал. пробл. К., 2006. Вип. 3; Сецесія в мистецтві Буковини // Студії мистецтво­знавчі. К., 2008. Ч. 1; Символи у роботах українських митців 1990–2000-х років // Мистецтвозн. зап. К., 2011. Вип. 19; Володимир Загородников: невідомі сторінки українського мистецтва ХХ століття // Мист. обрії. К., 2012; Art criticism in Bukovina in the late 19th – early 20th century: the European context // History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Toruń, 2012. Vol. 2; Альфред Оффнер – призабуте ім'я в історії українського мистецтва першої третини ХХ століття // Студії мистецтвознавчі. К., 2015. Ч. 2; Орнаментальні мотиви в українській образотворчості кінця ХХ–ХХІ століття // Етнодизайн: Європ. вектор розвитку і нац. контекст. П., 2015. Кн. 2.

Літ.: Токарчук О. Відтінки // Час. 2003, 10 жовт.; Матоліч І. Я. Мистецтвознавці України: Довід. 1991–2010. К., 2014.

Г. Я. Матвіїшин


Покликання на статтю