Міщенко Павло Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Міщенко Павло Іванович

МІ́ЩЕНКО Павло Іванович (05(17). 11. 1869, с. Сеньківка Переяслав. пов. Полтав. губ., нині Бориспіл. р-ну Київ. обл. – 02. 05. 1938, Алма-Ата, нині Алмати) – ботанік. Канд. природн. н. (1908), проф. (1916). Закін. Полтав. семінарію. 1892–97 учителював у с. Вишеньки (нині Короп. р-ну Черніг. обл.). Здобув вищу освіту в Юр'єв. ун-ті (нині м. Тарту, Естонія, 1901), де й працював: асист., згодом – приват-доц. ботаніки. Вивчав флору Криму та Кавказу. 1905 звільнений за участь у cтрайку та підписання листа К. Тимірязєва із протестом проти репресій цар. уряду щодо викл. і студентів. 1910–12 – чл. наук. бюро з приклад. ботаніки С.-Петербур. АН. Займався наук. перекладами, зокрема переклав і опублікував кн. Е. Баура «Введеніе въ экспериментальное изученіе нас-лѣдственности» (С.-Петербургъ, 1913) і Л. Дільса «Ботаническая географія» (Петроградъ, 1916). Під час 1-ї світ. війни – співроб., від 1917 – дир. Тифліс. ботан. саду (нині Тбілісі). Видав ілюстров. путівник по саду, заснував і редагував «Записки научно-прикладных отделов Тифлисского Ботанического сада» (1919). Водночас створив каф. ботаніки й читав лекції у Тифліс. політех. ін-ті. Від 1919 – проф. с.-г. відділ. Кубан. політех. ін-ту; від 1922 – зав. каф. ботаніки Кубан. с.-г. ін-ту (обидва – м. Краснодар, РФ). Спеціалізувався на вивченні бур'янів. 1932 заарешт., за звинуваченням у приналежності до труд. селян. партії висланий до Казахстану. Був ст. н. с. Казах. НДІ тваринництва; за сумісн. – вченим фахівцем НДІ агроґрунтознавства та добрив; від 1934 – проф., перший декан біол. ф-ту Казах. ун-ту. В грудні 1937 заарешт., за звинуваченням в участі у контррев. фашист. орг-ції засудж. до 10-ти р. таборів. Помер в ув'язненні. Реабіліт. 1956. Ім'ям М. названо рослини Rubus miszczenkoi (1925), Scilla mischtschenkoana (1927), Asparagus misczenkoi (1935).

Пр.: Материалы для флоры Кавказа. С.-Петербург, 1906; 1912 (спів­авт.); Шкала цветов: Отличительные признаки в строении и окраске цветов у Lilium monadelphum MB., L. Szovitsianum Fisch. et Loll. и нового вида с Кавказа L. Kesselringianum Misc. С.-Петербург, 1914; Пособие для ботаников и зоологов при научных и научно-прикладных работах: Извлеч. из кн. П. Саккардо «Chromotaxia seu nomenclator colorum polyglottus additis speciminibus coloratis ad isum botanicorum et zoologorum». Петроград, 1915; Растительность двухлетней зелени, выделенной под заказник Кубанской сельскохозяйственной опытной станции, по наблюдениям 1921–1922 гг. Краснодар, 1923; Определитель растений равнин и предгорий Кубани и части Черноморья. Краснодар, 1924 (спів­авт.).

Літ.: Трубилин И. Т. Итоги полувекового пути [Кубанский сельскохозяйственный институт]. Краснодар, 1972; Красный террор: Политическая история Казахстана: Сб. докум. мат. полит. репрессий 20–50-х гг. ХХ века. Алматы, 2008; Ахметжанова А. Т. Павел Мищенко – жертва массовых политических репрессий 30-х годов ХХ века // Вест. Казах. ун-та. Сер. истор. 2011. № 4.

В. К. Чумаченко


Покликання на статтю