Младецький Ігор Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Младецький Ігор Костянтинович

МЛАДЕ́ЦЬКИЙ Ігор Костянтинович (14. 04. 1944, м. Караґанда, Казахстан) – фахівець у галузі електромеханіки. Д-р тех. н. (1992), проф. (2001). Чл. НТШ (2006). Закін. Харків. ін-т гірн. машинобудування, автоматики й обчислюв. техніки (1967). Відтоді працює у Нац. тех. ун-ті «Дніпров. політехніка»: від 1996 – проф. каф. збагачення корис. копалин. Осн. напрям наук. дослідж. – матем. моделювання процесів збагачення корис. копалин.

Пр.: Аналитическое определение показателей раскрытия руд. Дн., 1999 (спів­авт.); Технологічні розрахунки показників збагачення корисних копалин: Навч. посіб. Дн., 2005; Синтез технологий обогащения полезных ископаемых. Дн., 2006; Расчеты технологических показателей обогащения полезных иско­паемых: Учеб. пособ. Москва, 2006; 2009 (спів­авт.); Способ получения максимального выхода обогащенного продукта // Збагачення корис. копалин. 2013. Вип. 52 (спів­авт.); Особенности стадиального выделения концентрата. Синтез струк­туры разделительных блоков // Там само. 2015. Вип. 60 (спів­авт.).

В. С. Білецький


Покликання на статтю