Млодецький Віктор Ростиславович — Енциклопедія Сучасної України

Млодецький Віктор Ростиславович

МЛОДЕ́ЦЬКИЙ Віктор Ростиславович (01. 07. 1945, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – фахівець у галузі будівниц­тва. Д-р тех. н. (2006), проф. (2007). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1968). Працював 1970–79 у Ін-ті геотех. механіки АН УРСР; від 1980 – у Придніпров. академії буд-ва та арх-ри (обидва – Дніпро): від 2005 – проф. каф. менеджменту упр. проектами та логістики. Наук. дослідження: вплив процесу упр. на рівень організац.-технол. надійності організац. і вироб. процесів у буд. галузі; адаптація організац. структур упр. до змін зовн. ринк. середовища; динам. характеристики процесів організац. упр.

Пр.: Управленческая реализуемость строительных проектов. Дн., 2005; Аспек­ты управления инновациями проектно-ориентированных организаций. Дн., 2012 (спів­авт.); Организационно-технологическая и экономическая надежность в строительстве. Дн., 2013 (спів­авт.); Інформаційні потоки в організаційних структурах // Вісн. Придніпров. академії буд-ва та арх-ри. 2015. № 7–8; Обґрунтування раціонального рівня організаційно-технологічної надійності у будівельних проектах // Там само. № 9 (спів­авт.); Аналіз операційних відмов у роботі будівельної бригади // Theoretiсal foundations of civil en­gineering: Polish–Ukrainian trans­actions. 2015. Vol. 23 (спів­авт.).

В. Т. Вечеров


Покликання на статтю