Мних Антон Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Мних Антон Сергійович

МНИХ Антон Сергійович (03. 01. 1984, Запоріжжя) – фахівець у галузі технічної теплофізики та теплоенергетики. Д-р тех. н. (2018). Закін. Запоріз. інж. академію (2005), де відтоді й працював: 2008–16 – доц. каф. енергозбереження та енергоефективності, 2016–17 – в. о. зав. каф. гідроенергетики; від 2018 – проф. каф. автоматизов. упр. технол. процесами Запоріз. ун-ту. Наук. дослідження: методи та засоби підвищення енергоефективності технол. процесів згрудкування сипких матеріалів у стаціонар. шарах.

Пр.: Моделирование распределения частиц полидисперсной шихты по вы­соте слоя на аглоленте // Металлург. и горноруд. пром-сть. 2014. № 3 (спів­авт.); Determination of the required seg­regation of fractions of sinter charge for stabilizing the thermal conditions of sinte­ring // Eastern European J. of Enterprise Technologies. 2015. № 1/8 (спів­авт.); Влияние условий формирования сыпу­чего слоя железорудных и бокситовых материалов на коэффициент теплоотдачи // Холодил. техніка та технологія. 2016. Т. 52, № 4 (спів­авт.); Математическое описание процессов теплообмена в слое сыпучего материала при агломерации // Теория и практика металлургии. 2017. Т. 52, № 3–4; Влияние теплового режима спекания на структуру и пористость железорудного агло­мерата // Металургія: Наук. пр. Запоріз. інж. академії. 2018. Вип. 1 (спів­авт.).

М. Ю. Пазюк

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
М. Ю. Пазюк . Мних Антон Сергійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=68137 (дата звернення: 13.06.2021)