Мнушко Зоя Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Мнушко Зоя Миколаївна

МНУ́ШКО Зоя Миколаївна (11. 05. 1948, с. Липці Харків. р-ну Харків. обл.) – провізор. Д-р фармацевт. н. (1990), проф. (1992). Засл. діяч н. і т. України (2007). Закін. Харків. фармацевт. ін-т (1971) та екон. ун-т (1995). Від 1973 працювала у Нац. фармацевт. ун-ті: 1991–99 – проректор з навч. роботи, водночас 1992–2013 – зав. каф. менеджменту та маркетингу у фармації; 2013–14 – радник при дирекції з наук. роботи Держ. наук. центру лікар. засобів і мед. продукції (обидва – Харків); від 2015 – проф. каф. менеджменту та економіки в сімей. медицині Харків. мед. академії післядиплом. освіти. Наук. дослідження: адаптивне та маркетинг. упр. фармацевт. й аптеч. підпр-вами, оптимізація лікар. забезпечення окремих контингентів хворих, соц.-екон. та маркетинг. доступність лікар. препаратів, упр. ризиками у фармації.

Пр.: Теория и практика маркетинговых исследований в фармации. Х., 2008; Менеджмент та маркетинг у фармації: Підруч. у 2 ч. 2-е вид. Х., 2009–10; Розробка та опрацювання механізмів адаптації виробничих фармацевтичних підприємств до змін зовнішнього середо­вища // Укр. журн. клін. та лаборатор. медицини. 2012. Т. 7, № 1; Маркетингове управління в системі забезпечення населення ліками. Х., 2013; Складові управління ризиками в сучасній фармації // Фармаком. 2013. № 4 (усі – спів­авт.).

Літ.: З. Н. Мнушко. 30 лет научно-пе­дагогической и общественной деятельности: Библиография. 2003; З. М. Мнуш­ко. Науково-практична та громадська діяльність: Бібліогр. покажч. 2010 (обидва – Харків).

І. В. Пестун


Покликання на статтю