Мнухін Анатолій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Мнухін Анатолій Григорович

МНУ́ХІН Анатолій Григорович (22. 07. 1945, м. Макіївка Сталін., нині Донец. обл.) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1992). Закін. Донец. політех. ін-т (1968, нині тех. ун-т), де 2009–14 за сумісн. й працював проф. каф. природоохорон. діяльності. 1963–65 – на Донец. металург. з-ді; 1969–70 – у ВНДІ вибухобезпеч. електрообладнання (Донецьк); 1970–2014 – у Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті: 1981–99 – зав. лаб. техніки безпеки, 2001–14 – заст. дир. з наук. роботи; від 2014 – проф. каф. приклад. екології та охорони праці Запоріз. інж. академії. Наук. дослідження: вибухобезпечність гірн. електрообладнання, захисні прилади для мереж високої напруги, пристрої та технології для застосування електрогідравліч. ефекту в різних галузях пром-сті.

Пр.: Защита электрических сетей шахт от коммутационных перенапряжений. Москва, 1987; Применение электрогид­равлического эффекта в горной и других отраслях промышленности. Бургас, 1996; Применение разрядно-импульсной технологии для восстановления пропуск­ной способности водоводных магистралей в условиях крупного металлургического предприятия // Металл и литье Украины. 2003. № 6 (спів­авт.); Планирование работы угольной про­мы­шленности при исследовании зависи­мостей между социальными и техническими факторами // Сб. тр. Донец. тех. ун-та. 2014. Вып. 43 (спів­авт.); Повы­шение безопасности применения элек­троэнергии на угольных шахтах // Технол. аудит и резервы производства. 2015. № 4/1(24) (спів­авт.); Применение методов непараметрической статистики для оценки некоторых особенностей горного производства // УУ. 2016. № 3 (спів­авт.).

А. Д. Герасимов, З. А. Ніконова


Покликання на статтю