Мовсум-заде Кадир Курбанович — Енциклопедія Сучасної України

Мовсум-заде Кадир Курбанович

МОВСУ́М-ЗАДЕ́ Кадир Курбанович (24. 02. 1914, м. Ленкорань, нині Азербайджан – 12. 05. 1992, Одеса) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1950), проф. (1952). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Всесоюз. зоовет. ін-т (Єреван, 1935), де відтоді й працював асист. каф. клін. діагностики; 1937 – асист. каф. терапії Казан. вет. ін-ту (РФ); 1938–41, 1946–51 – зав. каф. терапії і клін. діагностики Азерб. с.-г. ін-ту (Баку); 1951–56 – зав. каф. патології і терапії Іванов. с.-г. ін-ту (РФ); 1956–58 – зав. каф. терапії Ленінгр. ін-ту удосконалення вет. лікарів (нині С.-Петербург); 1958–62 – проф. каф. великих тварин, водночас 1960–62 – зав. каф. клін. діагностики Ленінгр. вет. ін-ту; 1962–87 – зав. каф. клін. діагностики і терапії Одес. с.-г. ін-ту. Наук. дослідження: гематологія с.-г. тварин, захворювання нирок, шлунк.-кишк. тракту, порушення обміну речовин у тварин, застосування білк. гідролізатів і мікроелементів у вет. медицині та тваринництві.

Пр.: Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных: Учеб. Москва, 1966; Белковые гидроли­заты в животноводстве и звероводстве. Петрозаводск, 1967; Гидролизаты белка в ветеринарии. Петрозаводск, 1972; Применение белковых гидролизатов в ветеринарии и медицине / Пер. с болг. Москва, 1978; Гидролизаты белка в ветеринарии. Петрозаводск, 1989 (усі – спів­авт.).

Літ.: Ширинов Н. М. и др. К. К. Мовсум-заде (к 90-летию со дня рожд.) // Ветеринария. 2004. Вып. 5; Абдуллаев М. Г. К. К. Мовсум-заде (к 100-летию со дня рожд.) // Там само. 2014. № 5.

Ю. О. Чубов


Покликання на статтю