Мовчан Віра Серафимівна — Енциклопедія Сучасної України

Мовчан Віра Серафимівна

МОВЧА́Н Віра Серафимівна (30. 06. 1938, м. Куп'янськ Харків. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (1989), проф. (1991). Закін. Дрогоб. пед. ін-т (Львів. обл., 1962). Працювала 1964–2016 у ньому (нині ун-т): 1989–2004 – зав. каф. філософії. Наук. дослідження: етико-естет. та культурол. аспекти духов. життя особистості.

Пр.: Героическое в системе эстетичес­ких категорий. Л., 1986; Українська куль­тура: Традиції і сучасність: Навч. посіб. Л., 1994; Діалог культур. Україна в світовому контексті. Л., 1996; Людина і мистецтво в гуманістичних вимірах. Л., 1997; Історія і теорія етики: Курс лекцій. Дрогобич, 2003; Етика: Навч. посіб. К., 2007; 2012; Етика для вчителя: Навч.-метод. посіб. К., 2008; Естетика: Історія і теорія. Жовква, 2010; Естетика: Навч. посіб. К., 2011.

Літ.: Зимомря М., Урбанєць М., Зи­­­момря І. Філософія освітнього інтелекту. Ченстохова; Дрогобич, 2010; Воз­няк В., Ткаченко О., Лімонченко В. Єдність істини, добра і краси: Зб. на пошану проф. В. С. Мовчан. Дрогобич, 2013.

М. І. Зимомря


Покликання на статтю