Мовчан Володимир Тимофійович — Енциклопедія Сучасної України

Мовчан Володимир Тимофійович

МОВЧА́Н Володимир Тимофійович (05. 10. 1937, с. Клекотина Шаргород. р-ну Вінн. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (1994). Закін. Київ. ун-т (1959). Працював 1959–61 в Укр. ін-ті інж. водного госп-ва (Рівне); від 1961 – у Нац. авіац. ун-ті (Київ): 1993–2001 – зав., 1992–93 та 2001–03 – проф. каф. вищої математики, від 2003 – проф. каф. вищої та обчислюв. математики. Наук. інтереси пов'язані з матем. моделюванням у механіці рідини та газу. Розробив алгебричну й диференціал. матем. моделі турбулентності для плоских, динаміч. і тепл. примежових шарів, пристін. струменів течій у трубах і каналах та отримав наближено-аналіт. і чисел. розрахунк. методи. Разом з учнями модифікував алгебричну модель при дослідж. течій на шорсткій поверхні та за наявності водяних плівок, пасив. домішок, на осесиметрич. тілах, стрілоподіб. крилах нескінченного розмаху тощо.

Пр.: Елементи лінійної алгебри, векторного числення та аналітичної геометрії: Навч. посіб. К., 1996; Математика. Конкурсні задачі з розв'язками: Посіб. К., 1997; Модели турбулентности в расчетах пристенных течений // Модели и методы аэродинамики: Мат. 8-й Междунар. школы-семинара. Москва, 2008; Числове моделювання динамічних і теплових турбулентних зсувних течій з елементами управління // Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу: Мат. 2-ї Міжнар. наук. конф. (13–15 листопада 2008 р.). Дн., 2008; Описание коэффициента турбулентной вязкости математическими моделями различного уровня // Модели и методы аэродинамики: Мат. 10-й Междунар. школы-семинара. Москва, 2010; Алгебро-диференціальні моделі коефіцієнта турбулентної в'язкості для пристінних течій // Авиац.-косм. техника и технология. 2012. № 5 (усі – спів­авт.).

О. І. Варченко, Н. В. Дідківська


Покликання на статтю