Мовчан Раїса Валентинівна — Енциклопедія Сучасної України

Мовчан Раїса Валентинівна

МОВЧА́Н Раїса Валентинівна (08. 11. 1956, смт Макарів Київ. обл.) – літературознавець. Д-р філол. н. (2009), проф. (2012). Премія ім. С. Єфремова (2010). Закін. Київ. ун-т (1979). Відтоді до 1992 працювала м. н. с., ст. н. с., зав. відділу публікації та використан­ня документів ЦДАМЛМ України (Київ); 1991–93 – викл. каф. теорії літ-ри, 1992–98 – ст. н. с. Ін-ту українознавства Київ. ун-ту; 1993–2004 – доц. каф. укр. літ-ри Нац. пед. ун-ту; водночас від 1998 – в Ін-ті літ-ри НАНУ (обидва – Київ): від 2010 – пров. н. с. відділу укр. літ-ри 20 ст. У 2017 – запрош. проф. УВУ (Мюнхен). Наук. дослідження: історія укр. літ-ри 20 ст., особливості літ. процесу 1920–30-х рр., явище модернізму, джерелознавство, пост­колоніал. студії, проблеми укр. літ-ри у серед. школі. М. належить низка літературозн. розвідок із питань розвитку укр. модернізму 1920-х рр., творчості Ю. Яновського, В. Підмогильно­го, Г. Михайличенка, Г. Косинки, М. Хвильового, І. Дніпровського, М. Зерова, Т. Осьмачки, У. Самчука, В. Барки, Гр. Тютюнника, В. Шевчука. Упорядник вид.: «Валер'ян Підмогильний. Місто, Роман. Оповідання» (1989), «З архіву П. Г. Тичини. Збірник документів і матеріалів» (1990), «Анатолій Свидницький. Вибрані твори» (2006), «Василь Барка. Жовтий князь» (2007), «Василь Барка. Океан» (2008), «Укра­їна: Дорога до себе. Антологія пам'я­ток державотворення Х–ХХ ст. Т. 8: Розстріляне відродження (1920–1930-ті роки)» (2009; усі – Київ). Авторка підручників «Укра­їнська література» для 5-го (2005–10), 6-го (2006–2011), 7-го (2007, 2011) кл., співавторка та наук. ред. – для 11-го (1998–2002, 2011) кл., хрестоматій та посібників, а також роз­робник, кер. груп укладачів чинних програм із укр. літ-ри для 5–11, 5–12, 8–9, 10–12, 5–9, 10–11 кл. заг.-осв. навч. закладів (2001–17).

Пр.: Українська проза ХХ століття в іменах. К., 1997; Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер'єрі. К., 2008; Стильова палітра української прози першої половини ХХ століття. К., 2009; Хлебников и украинский футуризм // Велимир Хлебников в новом ты­сячелетии. Москва, 2012; Трансфор­мації національної літературної освіти в контексті сучасного українського суспільства // Укр. трансгресії ХХ–ХХІ ст. Вроцлав, 2012; Маскулінний дискурс в українській літературі в добу зрілого модернізму 1920-х років // Перехресні стежки укр. маскулін. дискурсу. К., 2014; Валерій Шевчук – митець слова і вчений // Studia Polsko-Ukrainskie. Warszawa, 2014; Самі про себе. Автобіографії українських митців 1920-х років. К., 2015; «Кобзар на мотоциклі» як генераційний концепт доби «розстріляного відродження» // Постколоніалізм. Генерації. Куль­тура. К., 2016 ; Візуальні форми та їх роль у модерністському романі // СіЧ. 2018. № 11; У пошуках архітвору (З історії української літератури ХХ століття). К., 2018.

Літ.: Шевчук В. Кілька думок з приводу нового підручника та хрестоматії для одинадцятого класу // СіЧ. 1999. № 10; Погрібний А. Про літературу по-новому // Дивослово. 2000. № 5; Ємець О., Трещак М. Підручник, якого в нас не було // Укр. мова й літ-ра в серед. школах, г-зіях, ліцеях та колегіумах. 2008. № 3; Шпиталь А. Саможиттєписи тих, хто не вижив // Україна молода. 2015, 16 груд.

А. Г. Шпиталь


Покликання на статтю