Мовчан Ярослав Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Мовчан Ярослав Іванович

МОВЧА́Н Ярослав Іванович (11. 08. 1957, с. Тщенець Мостис. р-ну Львів. обл. – 18. 09. 2017, Київ) – еколог, біолог. Д-р біол. н. (2009). Держ. премія України в галузі н. і т. (2005). Закін. Чернів. ун-т (1979). Працював 1983–92 в Ін-ті ботаніки АНУ; 1992–93 – виконав. дир. Нац. екол. центру України; 1993–99 – заст. Міністра охорони навколиш. природ. середовища та ядер. безпеки України; 1999–2000 – консультант з екол. і земел. питань Секретаріату ВР України, зав. лаб. систем. дослідж. Ін-ту дослідж. навколиш. середовища та природ. ресурсів Ради нац. безпеки й оборони України; 2000–06 – нач. Департаменту охорони, використання та відтворення природ. ресурсів, нач. Упр. охорони земел. ресурсів, екомережі та біорізноманіття, дир. Департаменту біо­тич., водних, земел. ресурсів та екомережі Мін-в екоресурсів та охорони навколиш. природ. середовища України; від 2007 – зав. лаб. екобезпеки Наук.-навч. центру «Екобіобезпека», проф. каф. екології Нац. авіац. ун-ту (усі – Київ). Наук. діяльність по­­в'язана з методологією та теорією біології (зокрема геоботаніки та екології), питань дослідж. структурно-функцій. орг-ції та еволюції біо- та екосистем, моніторингу й оцінки стану довкілля, екол.-збалансов. розвитку, екополітики, енергоефективності, змін клімату.

Пр.: Методология геоботаники. К., 1991 (спів­авт.); Фитоиндикация в дистан­ционных исследованиях. К., 1993 (спів­авт.); Зелені раритети Зони відчуження // Ойкумена. Укр. екол. вісн. 1993. № 2 (спів­авт.); Екологічна мережа України. Обґрунтування структури та створення // Конвенція про біол. різноманіття. Громадська обізнаність та участь. К., 1997; Концептуальні підходи до удосконалення системи екологічної безпеки в Україні. К., 2000 (спів­авт.); Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи. K., 2013 (спів­авт.).

О. І. Варченко, Н. В. Дідківська


Покликання на статтю