Мовшович Ісак Якович — Енциклопедія Сучасної України

Мовшович Ісак Якович

МОВШО́ВИЧ Ісак Якович (20. 05. 1933, м. Житковичі, нині Гомел. обл., Білорусь) – фахівець у галузі техноло­гії машинобудування. Д-р тех. н. (1987), проф. (1992). Засл. діяч н. і т. України (1999). Держ. пре­мія України в галузі н. і т. (2001). Закін. Моск. верстато-інструм. ін-т (1956). Працював на вироб-ві (1956–64); у Краснояр. ін-ті кольор. металів (РФ, 1964–65); НДПТІ машинобудування (м. Краматорськ Донец. обл., 1965–71); Міжгалуз. конструктор.-технол. ін-ті «Союзтехоснастка» (Харків, 1971–75); заст. дир.–гол. інж. Харків. НДІ технології машинобудування (1975–2005); проф. каф. інтегров. технологій машинобудування Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т» (2005–09); проф. каф. інтегров. технологій в машинобудуванні та зварюв. вироб-ва Укр. інж.-пед. академії (2009–15). Наук. дослідження: відновлення, удосконалення та орг-ція серій. вироб-ва переналагоджув. технол. оснащення; питання нанесення зміцнювал. покриттів. Зробив вагомий внесок у розвиток прогресив. переналагоджув. штам­пувал. обладнання, яке має попит і нині, в умовах дискретно-нестабіл. вироб-ва. Створив низку нових методів і наук. школу з прискор. технол. підготовки листоштампувал. і механоскладал. вироб-ва.

Пр.: Автоматизация, робототехника и ГПС кузнечно-штамповочного производства: Учеб. пособ. К., 1991; Обратимая технологическая оснастка для ГПС. К., 1992; Гибкие производственные системы и их место в интегрированной системе предприятия // Резание и инструмент в технологических системах: Междунар. научно-тех. сб. Х., 2001. Вып. 59; Пневмоударная и статикодинамическая штамповка сложнорельеф­ных листовых деталей упругими средами. Х., 2010; Нанесение упрочняющих покрытий. Х., 2012; О некоторых вопросах механики процессов резания металлов инструментом с покрытием // Машинобудування: Зб. наук. пр. Х., 2013. Вип. 11; Переналаживаемые штампы на основе композиционных материалов для разделительных операций листовой штамповки. Х., 2013 (усі – спів­авт.).

О. В. Ряховський, І. Г. Васильєва


Покликання на статтю