Могила Андрій Пахомович — Енциклопедія Сучасної України

Могила Андрій Пахомович

МОГИ́ЛА Андрій Пахомович (12. 12. 1921, с. Чичиркозівка, нині Звенигород. р-ну Черкас. обл. – 12. 10. 1991, Київ) – мовознавець, перекладач. Канд. філол. н. (1958). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Київ. ун-т (1951), де від 1954 й працював: 1961–87 – доц. каф. укр. мови. Опублікував низку статей з історії укр. мовознавства («Максимович як діалектолог» // «Вісник Київського університету», 1959, № 2). Співукладач «Російсько-українського словника гео­графічних термінів» (К., 1970) тощо. Перекладав з білорус. (романи «За роком рік» В. Карпова, 1960; «Крізь роки» П. Головача, 1963), рос. (повість «Повернення до горизонту» В. Краковського, 1967; п'єсу «А світанки тут тихі...» Б. Васильєва, 1974 тощо), латис. (п'єса «На шлях китів і чайок» Г. Прієде, 1968), таджиц. (повісті «Смерть лихваря» і «Одіна, або Пригоди бідняка-таджика» С. Айні, 1958, 1978) та ін. мов.

Пр.: До правопису російських прізвищ // УМШ. 1954. № 4; Деякі фонетичні особливості (консонантизм) говірок Західної Черкащини // Наук. зап. Київ. ун-ту. Філол. науки. 1958. Т. 17, вип. 2; Деякі особливості вимови голосних звуків говірок середньої Черкащини // Вісн. Київ. ун-ту. 1959. № 2; Словозміна в говірках середньої Черкащини // Середньонаддніпрян. говори: Зб. ст. К., 1960; П. М. Попов як мовознавець (до 70-річчя з дня народження) // Вісн. Київ. ун-ту. 1961. № 4 (спів­авт.).

М. Г. Железняк, О. В. Давиденко


Покликання на статтю