Могилат Олександр Никонович — Енциклопедія Сучасної України

Могилат Олександр Никонович

МОГИЛА́Т Олександр Никонович (19. 08. 1921, м. Дружківка Донец. губ., нині Донец. обл. – 22. 02. 2006, Полтава) – фахівець у галузі будівництва. Д-р тех. н. (1972), проф. (1972), дійс. чл. Укр. академії арх-ри (1993). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Полтав. ін-т інж. с.-г. буд-ва (нині Полтав. тех. ун-т, 1948), де 1954–2005 й працював: 1956–60 – декан ф-ту пром. і цивіл. буд-ва, 1960–61 – проректор з навч. роботи, 1961–75 – зав., 1975–2005 – проф. каф. арх-ри пром. і цивіл. буд-ва. Основні напрями наук. досліджень: проблеми буд-ва, теплозахис. якостей будівель і споруд, буд. фізика, світлологія.

Пр.: Теплоустойчивость полносбор­ных наружных стен при воздействии солнечной радиации. Х., 1967; Строитель­ные конструкции зданий и сооружений: Учеб. пособ. Москва, 1980 (спів­авт.); Проектирование теплозащиты покры­тий гражданских зданий. К., 1982; Без­рулонные железобетонные крыши граж­данских зданий. Москва, 1985; Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий: Учеб. пособ. К., 1989; Эффективное управление энерго­сберегающими проектами жилых и об­щественных зданий на основе поиска оптимальных архитектурно-конструктив­ных технических решений // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. Дн., 2003. Вып. 25 (спів­авт.); Вплив теплотехнічних властивостей цокольної частини будівлі на тепловтрати через підлогу, яка має за основу ґрунт // Вісн. Донбас. академії буд-ва і арх-ри. 2004. Вип. 3(45)(спів­авт.).

В. А. Пашинський


Покликання на статтю