Могилянський Олександр Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Могилянський Олександр Петрович

МОГИЛЯ́НСЬКИЙ Олександр Петрович (01(14). 07. 1909, Київ – 11. 04. 2001, С.-Пе­тербург) – літературознавець, текстолог. Племінник Миколи та Михайла Могилянських. Д-р філол. н. (1966). Закін. екстерном Ленінгр. ун-т (нині С.-Пе­тербург, 1929). Працював у Ленінграді: 1929–31 – секр., 1935–40 і 1951–70 – н. с., ст. н. с. Ін-ту рос. літ-ри АН СРСР (Пушкін. дім); 1931–35 – слідчий, експерт-графолог і викл. в органах МВС; 1941 – м. н. с. Ін-ту мови і мислення АН СРСР, ред.-укладач академ. словника рос. мови; 1942–51 – гол. бібліотекар, ст. н. с. Держ. публ. б-ки ім. М. Салтикова-Щедріна, виявляв покинуті б-ки, був експертом із давніх книг. 1947 перевіз із м. Ростов (Ярослав. обл., РФ) 1400 давньорус. рукописів. Володів англ., франц., нім., укр., польс., італ., серб., швед., данс., лат. мовами, вивчав ще понад 20 мов. Наук. діяльність: історія рос. літ-ри і мови, джерелознавство, текстологія, теорія літ-ри, естетика, книгознавство. Займався розшифруванням автор. текстів худож. творів, підготовкою академ. вид. творів І. Крилова, ін. класиків; здійснював наук. опис рукописів тощо. Брав участь у підготовці текстів й коментарів колект. праць «История русской литературы», «История русского романа», «История русской поэзии», академ. вид. зібр. творів О. Пушкіна, М. Лермонтова, В. Белінського, О. Герцена, І. Тургенєва. Архіви М., що містять чимало документів ін. осіб, зберігаються в Ін-ті рукопису НБУВ, ЦДАМЛМ України та ін.

Пр.: Писемский А. Ф. Письма. Москва; Ленинград, 1936 (спів­авт.); Пушкин А. С. История Пугачева // Пушкин А. С. Полное собр. соч. Москва, 1938. Т. 9, кн. 1; А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский как издатели обновленных «Отечес­твенных записок» // Изв. АН СССР. Сер. истории и философии. 1949. Т. 6, № 3; История русской литературы. Ч. 2. Москва; Ленинград, 1956. Т. 9 (гл. 6, 8, 9); Крылов И. А. Басни. Москва; Ленинград, 1956 (підготовка текстів, ред.); Рукописи И. А. Крылова // Бюл. Рукоп. отдел. Пушкин. дома. Москва; Ленинград, 1956. Вып. 6; Шевченко і Писемський // Пр. Одес. ун-ту. Сер. Філол. науки. 1962. Т. 152, вип. 14; Писемский: Жизнь и творчество. Ленинград, 1991; Вопросы научной достоверности. Ленинград (С.-Петербург), 1991–95. Вып. 1–3; Неизданный Пушкин: (Полный и достовер. текст поэмы «Медный всадник» с текстол. комментариями). С.-Петер­бург, 1994 (спів­авт.); Личность Пушкина. С.-Петербург, 1995.

Літ.: Сохань С. В. Могилянський Олек­сандр Петрович // Особові архівні фонди Ін-ту рукопису: Путівник. К., 2002; Не­­­стерчук Д. В. Особовий фонд літературознавця Олександра Могилянського як джерело вивчення наукової та епістолярної спадщини філософа Миколи Лосського (з архівних фондів ЦДАМЛМ України) // Арх. України. 2015. № 2.

Г. І. Ковальчук


Покликання на статтю