Модельська-Стрелецька Божена — Енциклопедія Сучасної України

Модельська-Стрелецька Божена

МОДЕ́ЛЬСЬКА-СТРЕЛЕ́ЦЬКА Божена (07. 05. 1916, Львів – 27. 12. 1974, м. Краків, Польща) – географ. Д-р філософії (1951), д-р габіліт. (1960), чл. Комісії істор.-геогр. ком-ту істор. наук Польс. АН. Закін. Львів. ун-т (1939). Навч. 1939–40 на метеорол. курсах. Працювала метеорологом Скнилів. аеропорту (Львів). 1945–46 – асист.-волонтер у Геогр. ін-ті Яґеллон. ун-ту в Кракові, секр. ред. ж. «Życie Slowiańskie» Слов'ян. ком-ту Польщі. Чл. польс. делегації на Заг.-слов'ян. конгресі (Белґрад). Від 1946 – у Вроцлав. ун-ті та політех. ін-ті: від 1960 – доц., секр. ред. «Czasopismo Geograficzne»; від 1961 – доц. каф. фіз. географії, 1966–72 – кер. відділу історії географії Яґеллон. ун-ту. Вивчала історію географії Середньовіччя та Ренесансу. На підставі архів. і картограф. документів опрацювала наук. спадщину Ю. Длуґоша; обґрунтувала вплив праць Птолемея на відродження географії в Зх. та Пд. Європі; реконструювала фізіогр. образ Пд. Польщі.

Пр.: Ze studiów topomastycznych nad Dlugoszem // Czasopismo geograficzne. 1950–51. № 21–22; Hystoryczna doku­mentacja niektórych zmian hydrogra­ficz­nych na brzegu Karpat // Там само. 1958. Т. 29, № 4; Ze studiów nad geografią i kartografią XV wieku // Там само. 1959. Т. 30, № 3.

Літ.: J. E. Piasecka. Bożena Model­ska-Strzelecka (1916–1974): [Nekrolog] // Czasopismo geograficzne. 1975. № 3; M. Lubelska. Bożena Modelska-Strze­lec­ka (1916–1974) // Uniwersytet Jagielloński. Widział Biologii i Nauk o Ziemi. Cz. 1. Bio­­grafie uczonych. Kraków, 2000.

М. В. Шевера


Покликання на статтю