Модельський Теофіль-Еміль — Енциклопедія Сучасної України

Модельський Теофіль-Еміль

МОДЕ́ЛЬСЬКИЙ Теофіль-Еміль (Modelski Teofil Emil; 16. 11. 1881, Львів – 05. 03. 1967, м. Краків, Польща) – польський історик, архівіст. Навч. у Львів. ун-ті, де 1909 здобув докторат під кер-вом Л. Фінкеля. Відтоді працював у г-зіях і архівах. 1917 пройшов габілітацію у Львів. ун-ті й став приват-доц. каф. всесвіт. історії серед. віків і австр. історії (1924 отримав титул надзвич. проф.), водночас продовжив працю в архівах і г-зіях. 1918 брав участь у боях проти військ ЗУНР за Львів і Галичину, за що був нагородж. польс. урядом. Від 1924 – зав. каф. всесвіт. історії серед. віків і допоміж. істор. дисциплін Вілен. ун-ту (нині Вільнюс); також видавав часопис «Ateneum Wi­­leńskie»; 1930–39 – зав. каф. все­світ. історії серед. віків, водночас 1931–39 – дир. архіву, 1933–34 – декан гуманітар. ф-ту Львів. ун-ту; співроб. ред. часопису «Kwartalnik Historyczny»; один із кер. Польс. істор. т-ва. Під час нім. окупації залишався у Львові, викладав у таєм. польс. ун-ті. Від 1945 – проф. каф. всесвіт. історії серед. віків і декан істор. ф-ту, від 1950 – дир. архіву Вроцлав. ун-ту (Польща). 1958 переїхав до Кракова, де продовжував наук. роботу на пенсії. Досліджував проблеми медієвістики з позитивіст. позицій, спираючись на істор. джерела, зокрема питання історії Польщі, нац. меншин у Речі Посполитій, балкан. країн. Окрему працю присвятив історіографії польс.-укр. прикордоння в Середньовіччі («Sprawa pogranicza polsko-rus­kiego w badaniach ruskich», 1925). Публікував документи, бібліографічні твори, а також цінний інвентар. опис архіву Львів. ун-ту (1917). Залишив багату неопубл. спадщину.

Літ.: J. Tyszkiewicz. Teofil Emil Modelski (1881–1967) // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. Rzeszów, 2007; Клапцінська Є. Професор Теофіль Еміль Модельський (1881–1967) – організатор архіву Вроцлавського університету і його перший директор // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Книгознавство, бібліотеко­знавство та інформ. технології. 2010. Вип. 5; Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 roku). Rze­s­zów, 2016.

Л. О. Зашкільняк


Покликання на статтю