Модзалевський Борис Львович — Енциклопедія Сучасної України

Модзалевський Борис Львович

МОДЗАЛЕ́ВСЬКИЙ Борис Львович (20. 04(02. 05). 1874, м. Тифліс, нині Тбілісі – 03. 04. 1928, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – літературознавець, архівіст. Походив із давнього козац.-старшин. роду з Чернігівщини. Брат Вадима, батько Лева Модзалевських. Чл.-кор. АН СРСР (1918). Від 1894 навч. на істор.-філол., 1898 закін. юрид. ф-т С.-Пе­тербур. ун-ту. Працював у канцелярії й архіві С.-Пе­тербур. АН. Співзасн. (1905), автор проекту положення (1907), ст. наук. хранитель (1919–28), в. о. дир. (1922–24) Пушкін. Дому. Зібрав осн. фонди його колекції (бл. 25 тис. рукописів, серед яких 400 – пушкін. автографи). Діловод (від 1902), голова (1925–28) Комісії з видання творів О. Пушкіна АН СРСР, організатор і ред. вид. «Пушкин и его современники» (вып. 1–37, 1903–28). Опублікував з влас. примітками й коментарями значну кількість архів. документів, пов'яза­них із життям і творчістю О. Пушкіна, зокрема «Описание рукописей Пушкина, находящихся в Музее А. Ф. Онегина в Париже» (1909), «Библиотека А. С. Пушкина» (1910; обидві – С.-Пе­тер­бург), «Дневник Пушкина, 1833–1835» (Москва; Петроград, 1923), «Пушкин. Письма» (Москва; Ленинград, 1926, т. 1; 1928, т. 2). Співавтор праць «Московский некрополь» (т. 1–3, С.-Пе­тербург, 1907–08), «Пушкин. Очерк жизни и творчества» (Ленинград; Мос­ква, 1924), «Пушкины: Родословная роспись» (Ленинград, 1932).

Літ.: Руммель В. В. Модзалевские (Модзолевские, Маздалевские). С.-Пе­тер­бург, 1902; Памяти Бориса Львовича Мод­залевского, 1874–1928: Биогр. даты, библиография трудов. Москва, 1928; Коп­лан Б. И. Краткий очерк научной деятель­ности Б. Л. Модзалевского. Ленин­град, 1929; Мурьянов М. Ф. Б. Л. Модзалевский (1874–1928) // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и языка. 1974. Т. 33, № 3; Борис Львович Модзалевский. Материалы к научной биографии // Ежегод. Пушкин. Дома на 1996. С.-Пе­тербург, 2001.

С. І. Білокінь

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю