Модилевський Яків Самуїлович — Енциклопедія Сучасної України

Модилевський Яків Самуїлович

МОДИЛЕ́ВСЬКИЙ Яків Самуїлович (15(27). 01. 1883, Київ – 08. 03. 1968, там само) – цитолог, ембріолог рослин. Д-р ботаніки (1929), проф. (1928), чл.-кор. АН УРСР (1939). Навч. на природн. відділ. Мюнхен. ун-ту (1905–07, де отримав ступ. д-ра філософії за дис. «До розвитку насіння у кропивоцвітних», 1907), закін. фіз.-матем. відділ. Ун-ту св. Володимира у Києві (1908; працював у лаб. під кер-вом С. Навашина). 1922–31 – зав. відділу цитології НДІ ботаніки Упр. наук. закладів Наук. комісаріату УСРР (Київ); 1931–68 – засн. і зав. відділу цитології та ембріології рослин, 1937–39 – дир. Ін-ту ботаніки АН УРСР (Київ); водночас 1937–41 та 1946–49 – викл. Київ. ун-ту, пед. ін-ту. Наук. дослідження: цитологія та ембріологія покритонасін. рослин, гібридизація, поліплоїдія, історія вітчизн. ембріології вищих рослин. Запропонував нову класифікацію типів жін. гаметофіта (1910). Вивчав особливості будови ядерець в ядрах вищих рослин; розвиток ендосперму, його функцію в зародк. мішку та роль у процесі формування зародка, насіння й плоду; ілегітимне запилення; вплив гібериліну в поєднанні з кольор. світлом на розвиток репродукт. і вегетатив. органів у помідорів. Описав явище поліембріонії в цибулі пахучої. Значну увагу приділяв цитол.-ембріол. вивченню гетеростил. рослин, зокрема гречки.

Пр.: Апоміксис у покритонасінних рослин // БЖ. 1948. Т. 5; Чергування поколінь у покритонасінних рослин та вчення про стадійний розвиток // Там само. 1952. Т. 9; Эмбриология покрытосемен­ных растений. К., 1953; История отечественной эмбриологии высших растений. К., 1956; Цитоэмбриология основ­ных хлебных злаков. К., 1958 (спів­авт.); Цитоэмбриология высших растений. К., 1963.

Літ.: Оксіюк П. Ф. Яків Самуїлович Модилевський // УБОЖ. 1958. Т. 15, № 1; Кострюкова К. Ю. Яків Самуїлович Мо­­дилевський // Там само. 1963. Т. 20, № 3; Баннікова В. П., Кордюм Є. Л., Худяк М. І. Пам'яті Я. С. Модилевсь­ко­го // БЖ. 1968. Т. 25, № 5; Романець О. В. Наукова школа С. Г. Навашина в галузі цитогенетики // Наука та наукознавство. 2013. № 1; Биологи.

О. В. Романець

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю