Можаров Володимир Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Можаров Володимир Андрійович

МОЖАРО́В Володимир Андрійович (липень 1877, с. Демкіно Рязан. губ., нині Липец. обл., РФ – вересень 1952, Харків) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1938), проф. (1937). Засл. діяч н. і т. УРСР (1949). Держ. нагороди СРСР. Закін. Гірн. ін-т у С.-Петербурзі (1907). Працював на вироб-ві в РФ, зокрема 1916–20 – дир. Микол. металург. з-ду Іркут. губ., 1920–22 – зав. гірн. відділу Іркут. ради нар. госп-ва; від 1925 – у Харкові: до 1930 – гол. металург Пд. маш.-буд. тресту, потім – проф. ін-ту нар. госп-ва, технол. та мех.-маш.-буд. ін-тів, від 1933 – позаштат. зав. каф. металургії мед.-екон. ін-ту, водночас – зав. відділу теплоенергії металург. процесів, дир., заст. дир. з наук. роботи Укр. НДІ металів (1929–36, 1937–52), гол. металург, нач. центр. лаб. трактор. з-ду (1936–37). Читав курси лекцій з металургії. Розробив технол. умови для виготовлення якіс. осьової сталі та осей з неї (1934–35). Вивчав проблеми перероблення керчен. чавуну мартенів. і томасів. способами. Автор методу отримання технічно чистого заліза «АРМКО» й сплаву «ТОНКАН».

Пр.: Очеркъ новѣйшихъ системъ гене­раторовъ для каменныхъ углей. С.-Пе­тербургъ, 1906; Треніе газовъ о стѣнки кирпичныхъ каналовъ. С.-Петербургъ, 1914; Производство стали. Х., 1934; Производственная инструкция по выплавке в основной мартеновской печи технически чистого железа типа «АРМКО». Х., 1935; Производительность мартеновской печи и основные факторы, ее опре­деляющие. Х., 1937; Изыскание способов изготовления в основной мартеновской печи нестареющей мягкой стали и изучение ее свойств. Х., 1937.

Літ.: Журило А. Г., Журило Д. Ю. Выда­ющиеся металлурги и литейщики Харь­ковщины: Крат. очерки. Х., 2013.

А. Г. Журило, Д. Ю. Журило


Покликання на статтю