Можейко Олексій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Можейко Олексій Михайлович

МОЖЕ́ЙКО Олексій Михайлович (22. 02. 1902, Мінськ – 24. 04. 1986, Харків) – ґрунтознавець. Батько В. Можейка. Д-р с.-г. н. (1964), проф. (1966). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. с.-г. ін-т (1927), де відтоді й працював: у н.-д. лаб. ґрунтознавства ВУАН при Ін-ті (1930–31), декан агроном. ф-ту (1941–53), зав. (1953–74), проф. (1974–86) каф. земле­робства. Наук. дослідження: генезис, способи використання, мето­ди меліорації солончак. ґрунтів; режими зрошування польових культур у Лісостепу України; використання осаду стіч. і пром. вод хім. комбінату для удобрення; утилізація рідкого гною; ефективність попередників озимої пшениці та різного насичення сівозмін зерн. культурами; агроекол. основи формування врожайності сої на зерно в умовах Лівобереж. Лісостепу. Запропонував технологію меліорації солончаків за допомогою гіпсу, вапна, рідкого хлору, хлор. кальцію та зрошування побут. і деякими пром. водами.

Пр.: Рекомендації по гіпсуванню грунтів у зрошуваних зонах Української РСР. К., 1958; О формировании солонцового горизонта почв Среднего Приднепровья и о некоторых приемах их культурного освоения. Х., 1960; Режим орошения полевых культур: Учеб. пособ. Х., 1979; Нитратный режим черноземов при орошении животноводческими стоками и некоторые приемы его регулирования // Сб. науч. тр. Харьков. с.-х. ин-та. 1983. Т. 283 (спів­авт.); Почво­охранные аспекты утилизации отходов сельскохозяйственного производства и коммунального хозяйства // Филос. и соц. вопр. философии. Х., 1985 (спів­авт.).

Літ.: Заяць О. М. Пам'яті Олексія Ми­­хайловича Можейка // Вісн. Харків. аграр. ун-ту. Сер. Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, ліс. госп-во. 2002. № 1.

О. М. Заяць


Покликання на статтю