Мозалевський Анатолій Феодосійович — Енциклопедія Сучасної України

Мозалевський Анатолій Феодосійович

МОЗАЛЕ́ВСЬКИЙ Анатолій Феодосійович (09. 07. 1931, Київ) – лікар-педіатр. Д-р мед. н. (1986). Закін. Київ. мед. ін-т (1955). Працював лікарем. 1961–65 – зав. ендокрин. лаб., від 1975 – ст. н. с., 1987–2000 – зав. відділ. захворювань органів дихання Ін-ту педіатрії, акушерства та гінекології АМНУ (Київ). Від 2000 – на пенсії. Гол. дит. пульмонолог МОЗ України. Наук. дослідження: патогенет. та клін. особливості гострих і хроніч. захворювань легенів у дітей молодшого та старшого віку, імунол., фармакогенет., ендокринол. аспекти цієї проблеми; механізми розвитку й перебіг бронхіал. астми та полінозів у дітей, вплив респіратор. вірусів на особливості бронхолеген. запалення, метаболізм ейкозаноїдів у дітей з неспецифіч. захворюваннями легень. Запропонував класифікацію хвороб органів дихання дітей. Автор розділу в кн. «Дитячі хвороби» (К., 1999).

Пр.: Фенотипические особенности гетерогенных групп часто болеющих детей // ЦГ. 1989. № 4; Некоторые аспекты патоморфоза неспецифических заболеваний легких // ПАГ. 1994. № 4; Неко­торые концептуальные вопросы повы­шения эффективности медицинского обслуживания детей с болезнями легких // УПЖ. 1995. № 2; Некоторые патофизиологические механизмы развития тяжелого течения бронхиальной астмы у детей // Там само. 1997. № 1; Класифікація найбільш розповсюджених неспецифічних бронхолегеневих захворювань у дітей // ПАГ. 1998. № 2; Общ­ность патогенетических механизмов развития неспецифического бронхолегочного воспаления при различных болезнях легких у детей // Журн. АМНУ. 1999. № 1.

О. П. Стоян


Покликання на статтю