Мозгова Наталія Григорівна — Енциклопедія Сучасної України

Мозгова Наталія Григорівна

МОЗГОВА́ Наталія Григорівна (04. 12. 1957, Київ) – філософ. Дочка Г. Шупика, мати А. Мозгового. Д-р філос. н. (2006), проф. (2007). Закін. Київ. ун-т (1980). Від 1981 працює у Нац. пед. ун-ті (Київ): від 2003 – проф. каф. філософії. Наук. дослідження: київ. духовно-академ. філософія та вища освіта Київщини 19 – поч. 20 ст.; проблеми логіки, гносеології, методології. Уклала навч. посібники «Історія української філософії» (2000, спів­авт.), «Логіка» (2003; 2007–08), підручники «Історія філософії в її зв'язку з освітою» (2006), «Історія української філософії» (2008; обидва – спів­авт.; усі – Київ).

Пр.: Київська духовна академія 1819–1920: Філос. спадок. К., 2004; Логіко-гносеологічна проблематика в київській духовно-академічній філософії XIX – поч. XX ст. К., 2005; Християнська антропологія М. Гоголя: Парадоксальність оцінок та інтерпретацій // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту. Сер. Культурологія. Релігіє­знавство. Філософія. К., 2009. Вип. 3(36); Геґель у філософській спадщині представників київської духовно-академічної філософії ХІХ – поч. ХХ ст. // Філос. семінари: Мат. істор.-філос. читань, присвяч. Всесвіт. дню філософії. П., 2011. Вип. 8; Асиметрія логічного доведення та спростування: історико-філософсь­кий екскурс у минуле // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер. Філософія. 2014. Вип. 706–707; Про світоглядні витоки сучасної вітчизняної філософії // ФД. 2015. № 3.

Літ.: Наталія Григорівна Мозгова: Біо­­бібліогр. покажч. К., 2012.

І. Г. Немчинов


Покликання на статтю