Мозговий Володимир Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Мозговий Володимир Васильович

МОЗГОВИ́Й Володимир Васильович (16. 04. 1952, смт Обухів, нині місто Київ. обл.) – фахівець у галузі транс­портного будівництва. Д-р тех. н. (1996), проф. (2002). Закін. Київ. автомоб.-дорож. ін-т (1974). Працював у Держ. дорож. НДІ (Київ, 1974–86); від 1986 – у Нац. транс­порт. ун-ті (Київ): від 1997 – зав. каф. дорож.-буд. матеріалів і хімії. Наук. дослідження: структура дорож.-буд. матеріалів із застосуванням теорії композит. матеріалів; проблеми довговічності конструкцій дорож. одягу та аеродром. покриття з урахуванням термореол. властивостей матеріалів; особливості інвестування транспорт. буд-ва в умовах ринк. економіки.

Пр.: Схема розрахунку покриття нежорстких дорожніх одягів на тріщино­стійкість // Автомоб. дороги і дорожнє буд-во. К., 1983; Расчет асфальтобетон­ных покрытий на температурную трещиностойкость // Повышение качества строит-ва асфальтобетон. и черных по­крытий. Москва, 1988 (спів­авт.); Методы повышения температурной трещино­стойкости асфальтобетонных покры­тий. К., 1996 (спів­авт.); Методика оцінки зчеплення між асфальтобетонними шарами при зсуві // Вісн. Донбас. академії буд-ва і арх-ри. 2010. Вип. 1; Геологія з основами геоморфології і інженерної геології: Навч. посіб. К., 2013 (спів­авт.).

Н. І. Васянова


Покликання на статтю